Đúng theo tinh thần của hoạt động trải nghiệm là: học sinh được trải nghiệm, thể nghiệm, chiêm nghiệm, được bày tỏ quan điểm, ý tưởng, được đánh giá và lựa chọn ý tưởng hoạt động, được thể hiện, tự khẳng định bản thân, được tự đánh giá và đánh giá kết quả hoạt động của bản thân, của nhóm mình  và của bạn bè,… Từ đó, hình thành và phát triển cho các em những giá trị sống và các năng lực cần thiết.

 Trải nghiệm và học tập tại Do Luong Legend Edu Camping sẽ mang lại những giờ học ngoại khoá bổ ích và lý thú. Với tổng diện tích hơn 100ha, Đô Lương Legend Edu Camping là nơi hội tụ của hàng trăm loài động thực vật phong phú, nơi tụ nguồn của năm dòng nước mang tên lịch sử Khe Răm và một bảo tàng giáo dục độc đáo nhất tại Nghệ An hiện nay. Bên cạnh đó, các em học sinh còn có cơ hội thử sức và sáng tạo những món đồ truyền thống của địa phương: làm gốm, làm men…